BEDRIJFSADMINISTRATIE – EEN GOEDE OPTIE

Als uw bedrijf worstelt met de zware financiële druk en niet in staat is om rekeningen te betalen wanneer deze verschuldigd zijn, is het risico van insolventie zeer reëel. Een van de beschikbare opties is om het bedrijf in de bedrijfsadministratie te plaatsen. Hoewel administratie niet voor elk bedrijf de meest geschikte oplossing is, zijn er bepaalde omstandigheden waarin een bedrijfsadministratie de ideale manier is om het bedrijf op lange termijn draaiende te houden en tegelijkertijd het beste rendement voor crediteuren te brengen.

U kunt uw naamloze vennootschap of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder beheer nemen als deze schulden heeft en niet in staat is om het verschuldigde geld te betalen. De administratie beschermt het bedrijf tegen gerechtelijke stappen en voorkomt dat schuldeisers een verzoek tot liquidatie indienen om de sluiting van uw bedrijf. Onder bewindvoering wordt een bedrijf een surseance van betaling verleend waarin het uitstel van schuldeisers kan krijgen, terwijl de bewindvoerder een voorstel doet aan de schuldeisers.

https://vdgboekhouding.nl/